Mariusz Parlicki. Altrutka - definicja

 

Mariusz Parlicki. Altrutka - definicja. 

Altruitka jest krótkim, humorystycznym, napisanym dystychem (dwuwierszem), zazwyczaj ośmiosylabowym, gatunkiem literackim, przynależnym do nurtu poezji niepoważnej. Za twórczynię gatunku i pierwszych literackich altruitek uznaje się Wisławę Szymborską. Poetka inspirację do tworzenia tych wierszyków zaczerpnęła ze sloganów reklamowych z okresu PRL, np.: "Oszczędzając pracę żony, jedzgotowe makarony". Przyznawała się też do inspiracji zaczerpniętej z pierwszego, znanego nam zdania, zapisanego w języku polskim: "Daj, aż ja pobruszę, a ty poczywaj". 

Altruitka ma apelatywny charakter, bo nawołuje, nakłania, zaleca wykonanie określonego działania. Najczęściej rozpoczyna się czasownikiem czasu teraźniejszego w trybie rozkazującym (rób, ulżyj, staraj się, dopomóż), bądź też imiesłowem przysłówkowym współczesnym (robiąc, czytając, dając, oszczędzając).

 

***

Ulżyj ciężkiej doli dziwki,

Zawsze dawaj jej napiwki.

***

Ulżyj pomocy społecznej

Przejściem do krainy wiecznej.

***

Ulżyj pszczołom w wolnym czasie,

Pozapylaj to, co da się.

***

Dopomóż transplantologom

Własną nerką i wątrobą.

***

Wspieraj akcję: „Czyste ręce”,

W ubikacji i w łazience.

***

Nie bądź na płacz dzieci głucha!

Kiedy płaczą – siądź i słuchaj.

***

Wspomóż skacowanych braci!

Kiedyś to ci się opłaci.

***

Dla szczerbatych się postaraj

Mieć orzechy i suchara.

***

Tonącemu podaj brzytwę.

On doceni wysiłki twe.

***

O środowisko zadbać się staraj!

Jak? Nie oddychaj i nie wydalaj.

***

Zamiast klepnąć muchę łapką,

Zabaw łapką się z sąsiadką.

***

Dbając o przychody rządu,

Płać podatek od nierządu.

***

Troszcząc się o orgazm męża

Swój egoizm przezwyciężaj.

***

Wypełniając PIT i CIT,

Wciskaj „ENTER”, a nie kit.

***

Chłopie, stosuj pestycydy,

By nie cierpiał grabarz bidy.

***

Pomóż państwu wyjść z kryzysu,

I wyjedź do Trypolisu.

.

***

Pociesz kolegów dusze strapione

Mówiąc: - niestety, ja też mam żonę.

***

Ulżyj diwie operowej,

Ucinając nożem głowę

.

***

Bezrobotnemu pomóż w potrzebie,

Niechaj pracuje - ale na ciebie...

<= Ramka autora =>
Share to Workplace Facebook


Search this site  Search Archiwum